Kategoria - Inne obiekty cywilne

Ratusz w Akwizgranie, Aachen Niemcy

Ratusz w Akwizgranie

Ratusz w Akwizgranie i jego historia Początki budynku ratusza w Akwizgranie sięgają roku 789, kiedy to na polecenie Karola Wielkiego wybudowano w tym miejscu wielki kompleks pałacowy. Ulubił sobie ów władca to miejsce do tego stopnia, że po...

Porta Nigra – Czarna Brama w Trewirze

Dokonania i wpływ rzymskiej cywilizacji na kulturę europejską i jej dziedzictwo można by opisywać godzinami. Pośród ich całego ogromu podkreślić trzeba działanie na rozwój architektury, jakiego żadna cywilizacja dotąd tego nie uczyniła. Jak...

Belfry – Smocza wieża

Aby zarysować historię tej ciekawej budowli musimy wiedzieć czym jest belfried (belfry czy beffroi). Otóż belfried to miejska wieża, która nierzadko oprócz integralnej części ratusza była także osobną strażnicą. Ze względu na brak takich...