Siedmiogród – Siedmiu Wspaniałych

Ukryty pośród kilku pasm potężnych Karpat Siedmiogród (rum. Transilvania / Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen, łac. Septem Castra), na przestrzeni wieków stał się miejscem współistnienia kilku nacji, które znacząco odcisnęły piętno w historii tego regionu. Najważniejszymi jego mieszkańcami byli Węgrzy, stanowiący tutejszą szlachtę, Szeklerzy – uprzywilejowana, wolna ludność i sprowadzeni tu w XIII wieku, aby … Czytaj dalej Siedmiogród – Siedmiu Wspaniałych